Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening door de voorzitter
 2. 2

  Na verzending van de voorlopige agenda zijn de navolgende moties en amendementen ingediend:

  • Motie fractie Balans inzake Covid-19 slachtoffers (agendapunt 7)
  • Amendement fractie PRO bij agendapunt 7, raadsvoorstel Steunpakket Covid-19
  • Amendement fractie PRO bij agendapunt 9 , raadsvoorstel Regionale Energie Strategie bod 1.0

  De motie van Fractie Balans en het amendement van de fractie PRO bij agendapunt 7 (Steunpakket Covid-19) zijn ingetrokken en samengevoegd tot één amendement.

 3. 3

 4. 4
  Eventuele mededelingen
 5. 5

 6. 6

 7. 7

  Stemverklaring gewijzigd (na amendement) raadsvoorstel:

  • I. Van der Laan: Ik wil namens mijn fractie benadrukken dat het steunpakket an sich 'oké' is, maar wat ons betreft hadden de kosten voor de NV VTC ook opgenomen moeten worden in dit pakket.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (3), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)

  Amendementen

  Titel
  A2102 PRO inzake Steunpakket Covid-19 - INGETROKKEN
  A2103 PRO en Balans bij D004 Steunpakket Covid-19

  Moties

  Onderwerp
  M2114 Balans inzake herdenking en eerbetoon Covid-19 slachtoffers - INGETROKKEN
 8. 8

  Besluitvorming over het raadsvoorstel vindt plaats in de raadsvergaderingen van:

  • Gulpen-Wittem: 27 mei 2021
  • Eijsden-Margraten:1 juni 2021
  • Vaals: 7 juni 2021

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (3), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)
 9. 9

  Stemverklaringen:

  • I. Van der Laan (Fractie Van der Laan): Akkoord met het voorstel, maar we vinden eigenlijk dat de gemeente meer ambitie had kunnen tonen in de lokale paragraaf voor wat betreft de lokale inspanningen.
  • R. Nijssen (PRO Gulpen-Wittem): Ondanks dat ons amendement is verworpen, zullen we wel voor stemmen. Met een tegen-stem hebben we namelijk helemaal niks. PRO heeft vooral problemen met beslispunt 1b. We zijn benieuwd wat de RES 2.0 te bieden heeft.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (3), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)

  Amendementen

  Titel
  A2101 PRO inzake Regionale Energie Strategie bod 1.0

  Toezeggingen

  Toezegging
  T2117: Wethouder Hendriks gaat in de sub-RES pleiten voor voldoende financiële middelen.
 10. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (3), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)

  Amendementen

  Titel
  A2104 PRO inzake aanpassing aantal leden en samenstelling raadscommissies BSM en RED - INGETROKKEN
 11. 11

  Moties

  Onderwerp
  M2110 Motie PRO inzake overlast handbalveld Gulpen - INGETROKKEN
 12. 12

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  PRO (4)
  tegen
  Balans (3), Fractie Franssen (3), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)

  Moties

  Onderwerp
  M2111 Motie PRO inzake planvorming reconstructie Klapstraat Wijlre
 13. 13

  Moties

  Onderwerp
  M2112 Motie Fractie Franssen inzake reconstructie Dorpsstraat Gulpen - INGETROKKEN

  Toezeggingen

  Toezegging
  T2118: Wethouder Last zegt toe om omwonenden en bedrijven via reguliere kanalen te informeren over de gemaakte keuzen. Als mensen daar behoefte aan hebben, gaat wethouder Last met hen in gesprek.
 14. 14

  Moties

  Onderwerp
  M2113 PRO inzake geen woorden maar daden Opheffing Tafeltje Dekje - INGETROKKEN

  Toezeggingen

  Toezegging
  T2119: Wethouder Franssen heeft toegezegd de raad binnen 3 weken via een raadsinformatiebrief te informeren over de ondernomen stappen en de mogelijke oplossing, de financiële consequenties en de mogelijke rol voor Gulpen-Wittemse ondernemers.
 15. 15
  Sluiting