Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Overzichten
Actuele overzicht items
Titel Soort Datum wijziging
T2252: Wethouder Derksen zal de raad voor de kerst informeren over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen bij het Sophianium Nijswiller. Toezeggingen 02-12-2022
T2247: Wethouder Hendriks zegt toe dat er geen euro in 2023 wordt uitgegeven aan het project Team Heuvelland voordat de raad hierover geïnformeerd is en bediscussieerd is wat we gaan doen. Toezeggingen 02-12-2022
T2245: Wethouder Franssen zegt toe dat hij met het Waterschap nog eens in gesprek gaat over het gebruik van gecertificeerde bouwstof. Toezeggingen 02-12-2022
T2239: Het Waterschap Limburg zal laten weten hoeveel agrariërs gebruik maken van de subsidieregeling(en). Toezeggingen 02-12-2022
T2238: Het Waterschap Limburg zal concrete informatie aanleveren over de projecten die zij in de gemeente (gaan) uitvoeren. Toezeggingen 02-12-2022
T2223: Wethouder Franssen zegt toe dat na de afronding van de reconstructie van wegen in Nijswiller er een evaluatie plaatsvindt met het kernoverleg Toezeggingen 02-12-2022
T2146: Wethouder Hendriks zegt toe de uitwerking van de twee ingediende moties (M2136 en M2137) als sonderende notitie aan de raad voor te leggen. Hieraan gekoppeld worden de ontwikkelingen van het Waterschap. Toezeggingen 02-12-2022
T2128: Wethouder Last zegt naar aanleiding van de motie over Silent Rider (M2117) toe contact op te nemen met Duitse vereniging en de raad verslag te doen over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Toezeggingen 02-12-2022
T1999: Er zal onderzocht worden in hoeverre het snoeien van hagen geïntensiveerd kan worden en hoe agrariërs daar nog meer bij betrokken kunnen worden Toezeggingen 02-12-2022
T1872: Veiligheid fietsers: oversteek fietsers Burg. Teheuxweg naar Sophianum zal met prioriteit worden opgepakt Toezeggingen 02-12-2022
Agenda
De vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen