Overzichten

Actuele overzicht items

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Titel Soort Datum wijziging
zonneweides in Reijmerstok Schriftelijke vragen Gisteren
Vastgestelde openbare besluitenlijst collegevergadering Besluitenlijst vastgesteld 19-11-2020
M2027 Balans inzake klein gebeidsontwikkeling Klavertje Vier Moties 18-11-2020
T2039: Wethouder Franssen zegt toe dat hij naar aanleiding van de motie M2030 in gesprek gaat met huisartsen en jeugdconsulenten, waarin de inzet van de jeugdconsuleten wordt besproken. Toezeggingen 17-11-2020
A2005 PRO inzake raadsvoorstel komgrenzen - AANGEHOUDEN Amendementen 16-11-2020
T2038: Wethouder Last zegt naar aanleiding van het amendement 2008 toe dat de strekking van het amendement wordt meegenomen in het bomenplan dat in het voorjaar 2021 aan de raad worden voorgelegd. Toezeggingen 16-11-2020
T2040: De burgemeester zegt toe dat er een raadsconferentie zal worden georganiseerd inzake de ICT van de gemeentelijke organisatie. Toezeggingen 16-11-2020
M2030 Fractie Van der Laan inzake psychosociale hulp aan jongeren door inzet praktijkondersteuner huisarts - INGETROKKEN Moties 13-11-2020
T2037: Wethouder Last zegt toe dat het knelpunt van (elektrische) scooters (veelal door verhuurders) wordt meegenomen bij taskforce drukte in het buitengebied. Toezeggingen 13-11-2020
M2033 - Fracties Van der Laan en Franssen inzake planten van bomen Moties 13-11-2020

Agenda

De vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen

november 2020

12
Raadsvergadering (Raadzaal)
Algemene Beschouwingen
14:00 - 20:50
9
Raadsvergadering (Raadzaal)
18:30 - 19:30

oktober 2020

29
Raadsvergadering (Raadzaal)
19:30 - 22:30
28
Auditcommissie (Raadzaal)
Ontwerp-begroting 2021
19:30 - 21:30
15
Sprekersplein (Raadzaal)
19:30 - 21:00
8
Raadsconferentie (Raadzaal)
Sociaal Domein
19:30 - 21:30

december 2020

2
Auditcommissie (Raadzaal)
Slotwijziging (3e bijstelling)
19:30 - 21:30
3
Sprekersplein (Raadzaal)
19:30 - 21:00
10
Externe Vergadering (BMV Mechelen)
Bijeenkomst met kernoverleggen
19:30 - 22:00
Raadsconferentie (Raadzaal)
19:30 - 21:30
17
Raadsvergadering (Raadzaal)
19:30 - 22:30

januari 2021

14
Sprekersplein (Raadzaal)
19:30 - 21:00
21
Raadsconferentie (Raadzaal)
19:30 - 21:30
28
Raadsvergadering (Raadzaal)
19:30 - 22:30