Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 20 juli 2021

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester
Toelichting

Vanwege de hevige overlast en 'code rood/oranje' is de vergadering van 15 juli 2021 verplaatst naar dinsdag 20 juli 2021.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening door de voorzitter
 2. 2

  Na verzending van de voorlopige agenda is aan de agenda toegevoegd:


  Bij agendapunt 9, 'Verantwoord op weg':

  • Motie PRO over de uitvoeringsagenda Verantwoord op weg;
  • Motie van Balans over het initiatief Silent Rider;
  • Motie CDA, Balans en Fractie Franssen inzake meer inzet op handhaving bij ‘Verantwoord op weg’!
  • Motie Fractie van der Laan inzake aanpassen maatregelen Verantwoord op weg
  • Motie Fractie van der Laan inzake inzet inwoners Verantwoord op weg
  • Motie CDA inzake geen uitvoering geven aan pilot Beutenaken

  En voorts:

  • Initiatiefvoorstel en raadsbesluit benoeming commissievoorzitters (agendapunt 8)
  • Motie Fractie van der Laan inzake zelfbewoningsplicht (agendapunt 10)
  • Motie PRO en CDA inzake onderzoek mogelijkheden op alternatieve locatie CPO Mechelen (agendapunt 10)
  • Amendement Fractie Franssen inzake behoud kwaliteit dorpsgezicht Burggraverweg-Nieuwstraat (agendapunt 12)
  • Motie PRO, CDA en Balans over het opstellen van een huisvestingsbeleid (agendapunt 13).
 3. 3
  Eventuele mededelingen
 4. 4

 5. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (2), Fractie Franssen (1), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)
 6. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (2), Fractie Franssen (1), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)
 7. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (2), Fractie Franssen (1), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)
 8. 9

  Stemverklaring
  Raadslid Ineke van der Laan:
  Omdat de motie is verworpen, stem ik tegen het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel gaat niet ver genoeg. We nemen een verkeerde afslag. Ik zie niet dat er iets gaat verbeteren en dat vind ik jammer. Ik ben teleurgesteld dat de collega-fracties de gedragscampagne er niet uit wilden halen. De maatregelen zijn niet hard genoeg en dragen niet bij aan het doel dat we hebben.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Balans (2), Fractie Franssen (1), PRO (4), CDA (4)
  tegen
  Fractie Van der Laan (1)

  Bijlagen

  Ingekomen stukken raad

  Afzender
  ANWB
  ANWB
  Bewonersinitiatiefgroep
  Bewonersinitiatiefgroep
  Bewonersinitiatiefgroep lijn 50 verkeersleefbaar
  Bewonersinitiatiefgroep lijn 50 verkeersleefbaar
  Burger
  Fractie Janssen-Rutten Eijsden-Margraten
  Gemeente Eijsden-Margraten
  Gemeente Vaals
  info@zuid-limburg-bereikbaar.nl
  Stichting Bergdorpje Vijlen
  VVV Zuid Limburg

  Moties

  Onderwerp
  M2116 PRO over de uitvoeringsagenda Verantwoord op weg - VERWORPEN
  M2117 Balans inzake initiatief Silent Rider - AANGEHOUDEN
  M2118 CDA, Balans en Fractie Franssen inzake meer inzet op handhaving bij ‘Verantwoord op weg’! - AANGENOMEN
  M2121 Fractie van der Laan inzake aanpassen maatregelen Verantwoord op weg - VERWORPEN
  M2122 Fractie van der Laan inzet inwoners Verantwoord op weg - VERWORPEN
  M2123 CDA inzake geen uitvoering geven aan pilot Beutenaken - INGETROKKEN

  Toezeggingen

  Toezegging
  T2127: Wethouder Last zegt naar aanleiding van de motie over de uitvoeringsagenda Verantwoord op weg (M2116) toe dat het onderwerp Merggelland autoroute nog een keer goed wordt bekeken in de stuurgroep.
  T2128: Wethouder Last zegt naar aanleiding van de motie over Silent Rider (M2117) toe contact op te nemen met Duitse vereniging en de raad verslag te doen over de mogelijkheden en onmogelijkheden.
  T2129: Wethouder Last zegt ten aanzien van Verantwoord op weg toe nog eens goed te kijken naar het aanwezige fietsknopen netwerk
  T2130: Wethouder Last zegt naar aanleiding van de motie pilot Beutenaken (M2123) toe dat de pilot wordt stopgezet op het moment dat de pilot volledig uit de hand loopt.
 9. 10

  Stemverklaringen:

  • Mevrouw van der Laan (Fractie van der Laan): Ik ga voor het raadsvoorstel stemmen. Het initiatief verdient geen verder uitstel. Ik ben voor dit project en ik wil dat het zo snel mogelijk gerealiseerd is.
  • De heer Dautzenberg (Fractie Franssen): Langer uitstel en het opleggen van nieuwe voorwaarden vinden wij niet verantwoord. We stemmen in met het voorstel, maar tegen de motie.
  • De heer Derksen (Balans): We zijn voor het raadsvoorstel. We willen duidelijk maken dat we het CPO Mechelen willen behoeden voor zaken die voor echte vertraging kan leiden. Laten we nu de goede weg inslaan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (2), Fractie Franssen (1), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)

  Ingekomen stukken raad

  Afzender
  Burger
  Diverse bewoners Hilleshagerweg Mechelen

  Moties

  Onderwerp
  M2119 PRO en CDA inzake onderzoek mogelijkheden op alternatieve locatie CPO Mechelen - INGETROKKEN
  M2124 Balans, CDA en PRO inzake CPO Mechelen - AANGENOMEN
 10. 12

  Stemverklaring:

  • R. Dautzenberg: Wij zijn blij dat er scenario’s aan de raad zijn voorgelegd. Onze voorkeur ging uit naar een ander scenario en daarom stemmen wij tegen het raadsvoorstel.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Balans (2), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)
  tegen
  Fractie Franssen (1)

  Amendementen

  Titel
  A2106 Fractie Franssen inzake behoud kwaliteit dorpsgezicht Burggraverweg-Nieuwstraat - VERWORPEN
 11. 13

  De motie is naar aanleiding van de toezegging van de wethouder ingetrokken.

  Toezeggingen

  Toezegging
  T2131: Wethouder Last zegt naar aanleiding van motie M2115 toe dat het eerste punt uit de motie wordt meegenomen en wordt bezien in hoeverre dat juridisch realistisch is. Bij het toewijzen van woningen wil ik in goed overleg met de coöperaties tot een voorstel komen waarbij de wens van de raad wordt meegenomen.
 12. 14
  Sluiting