Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 16 december 2021

18:30 - 23:00

Agendapunten

Hamerstukken zijn agendapunten waarvan de commissie heeft geoordeeld dat een nadere bespreking in de raadsvergadering niet nodig is. Een 'hamerstuk' wordt zonder verdere bespreking  en stemming aanvaard, tenzij een raadslid daar bij de vaststelling van de agenda toch om verzoekt.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
A2114 Fractie Van der Laan inzake Pilot boerderij van de toekomst - INGETROKKEN
A2115 Fracties Balans, Franssen, CDA en PRO inzake pilot boerderij van de toekomst

Moties

Onderwerp
M2138 PRO Gulpen-Wittem inzake pilot Voncken - INGETROKKEN

Toezeggingen

Toezegging
T2145: Wethouder Last zegt toe om, voordat er gestart wordt met de vervolgstappen in de pilot Boerderij van de Toekomst en het maken van nieuwe kosten, eerst bij de Provincie Limburg wordt geverifieerd of de Provincie het vervolg van de pilot steunt.

Resultaat stemming

Moties

Onderwerp
M2136 CDA inzake ondersteuning verduurzaming
M2137 PRO Gulpen-Wittem inzake invoering duurzaamheidsfonds

Toezeggingen

Toezegging
T2146: Wethouder Hendriks zegt toe de uitwerking van de twee ingediende moties (M2136 en M2137) als sonderende notitie aan de raad voor te leggen. Hieraan gekoppeld worden de ontwikkelingen van het Waterschap.

Stemverklaring Rene Nijssen (PRO Gulpen-Wittem):
We hadden de verhoging van de forensenbelasting liever anders gezien. We hadden liever gezien dat de nieuwe verhoging van de forensenbelasting eerst nader onderzocht was. De nieuwe verhoging komt te snel. We hadden liever gezien dat dit was meegenomen in het op te stellen huisvestingsplan.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
A2113 Fractie van der Laan inzake normenkader