Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van het college van burgemeesters en wethouders (B&W). De gemeenteraad wordt door de inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem en bestaat uit 15 leden.

Burgerfractieleden

Burgerfractieleden worden op voordracht van de raadsfracties door de gemeenteraad benoemd. De burgerfractieleden ondersteunen de raadsleden in de uitoefening van hun taken. Burgerfractieleden kunnen een raadslid vervangen in de commissievergaderingen.

Agendacommissie

De Agendacommissie stelt de (concept)agenda's vast van raadsconferenties, het Sprekersplein en de raadsvergadering. De Agendacommissie bewaakt de agendaplanner en bepaalt de inhoud en invulling van raadsbijeenkomsten. Uit praktische overwegingen vergadert de Agendacommissie digitaal.

Fractievoorzittersoverleg (FVO)

Het FVO bespreekt procedurele, organisatorische en rechtspositionele zaken met betrekking tot de raad. Voorts stelt het FVO jaarlijks de fractieverantwoording vast en evalueert het de raadsbijeenkomsten. Tot slot fungeert het FVO als klankbord voor de voorzitter van de raad; de burgemeester.

De fractievoorzitters vormen gezamenlijk ook een werkgeverscommissie. De Werkgeverscommissie geeft invulling aan de werkgeversrol ten aanzien van de bij de griffie werkzame personen.

Griffie

De medewerkers van de griffie ondersteunen de (leden van) de gemeenteraad en de burgerfractieleden. Bij de griffie kunt u tevens terecht als u invloed wilt uitoefenen in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld, als u aandacht wilt voor een onderwerp, of de raad wilt uitnodigen voor een activiteit of bezoek. Ook als u wilt inspreken of op een andere manier uw mening wilt geven over een probleem, plan of gebeurtenis neemt u contact op met het secretariaat van de griffie.

E-mail: griffie@gulpen-wittem.nl
Telefoon: 14 043