Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 1
  Opening door de voorzitter - 14:00
 2. 2
  Vaststellen van de agenda - 14:01
 3. 3
  Eventuele mededelingen - 14:03
 4. 4

 5. 5

 6. 6

  Toezeggingen

  Toezegging
  T2134: Wethouder Hendriks zegt toe met de werkgroep P&C bijeen te komen nadat de interne evaluatie van het begrotingsproces is afgerond
  T2135: Wethouder Hendriks zegt toe het onderwerp ‘Camping Terziet’ nogmaals met de Belgische buurgemeente te bespreken
  T2136: Wethouder Franssen zegt toe in het portefeuillehouder overleg sociaal domein aandacht te vragen voor het onderwerp energiearmoede.
  T2137: Wethouder Franssen zegt toe de raad te informeren over de vermeende misstanden met betrekking tot arbeidsmigranten in onze gemeente.
  T2138: Wethouder Franssen zegt toe om bij MEE aandacht te vragen voor de bekendheid bij de doelgroep voor de rol van MEE bij cliëntondersteuning.
  T2139: Wethouder Franssen zegt n.a.v. motie 2131 de inhoud van de motie te bespreken met de partners in Maastricht-Heuvelland en hierover terug te koppelen aan de gemeenteraad.
 7. 6.2
  Schorsing - 15:30
 8. 6.3
  1e termijn - reactie van het college van B&W - 16:00
 9. 6.4
  Schorsing en avondmaaltijd - 17:50
 10. 6.5
  2e termijn - inbreng vanuit de fracties - 19:00
 11. 6.6
  Schorsing voor college- en fractieberaad - 20:30
 12. 6.7
  2e termijn - reactie van het college van B&W - 21:00
 13. 6.8
  Schorsing voor fractieberaad en verwerking moties/amendementen door Griffie - 21:45
 14. 7
  Afleggen stemverklaringen fracties - 22:30
 15. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (2), Fractie Franssen (2), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)
 16. 9

  Stemverklaring de heer Cremers (PRO Gulpen-Wittem):
  We hebben ons ongenoegen over de tegenvallende inhoud voldoende toegelicht. Met betrekking tot hetgeen nu overblijft na amendering, hier kunnen we nauwelijks tegen zijn. Voordeel is dat dat mogelijk ruimte geeft voor nieuw beleid voor na maart 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (2), Fractie Franssen (2), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)

  Amendementen

  Titel
  A2109 CDA, Balans, Fractie Franssen en Fractie van der Laan inzake verhogen forensenbelasting
  A2110 CDA, Balans en Fractie Franssen inzake doorschuiven investering verduurzaming gemeentehuis naar 2023
  A2111 Balans, Fractie Franssen en CDA inzake schrappen verhoging terrashuur
  A2112 Fractie van der Laan inzake verhogen toeristenbelasting voor landschapsonderhoud zwembad en verkeersleefbaarheid - INGETROKKEN
 17. 10

  Moties

  Onderwerp
  M2115 PRO inzake opstellen van een huisvestingsbeleid (3e gewijzigde versie) - INGETROKKEN
  M2120 Fractie van der Laan inzake zelfbewoningsplicht - INGETROKKEN
  M2127 PRO inzake sociale ombudsvrouw of man
  M2128 PRO inzake onderhoud wandelpaden - INGETROKKEN
  M2129 CDA, Balans, Fractie Franssen en Fractie van der Laan inzake onderzoek naar huisvesting van de gemeente
  M2130 Balans inzake deelname Volwassenenfonds Sport en Cultuur
  M2131 Balans inzake tandartskosten bij mensen met schulden - AANGEHOUDEN
  M2132 Balans inzake communicatie over schrappen korting abonnementstarief WMO
  M2133 Fractie Van der Laan inzake oprichten lokaal landschapsfonds - INGETROKKEN
  M2134 PRO inzake invoering duurzaamheidsfonds - AANGEHOUDEN
  M2135 Fractie Van der Laan en PRO inzake opstellen huisvestingsbeleid inclusief zelfbewoningsplicht
 18. 11
  Sluiting