Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vraagbaak

U kunt inspreken over raadsvoorstellen die op de agenda van een commissievergadering staan. In een commissievergadering heeft u maximaal 3 minuten spreektijd. Dat is kort! Bereid uw inbreng daarom goed voor!

Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Neem dan uiterlijk 8 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie. Informatie over de contactgegevens en bereikbaarheid van de griffie vindt u in het tabblad 'contact'.

Ja, vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Vanwege de Covid-19 maatregelen is het op dit moment helaas niet mogelijk om vergaderingen fysiek bij te wonen in onze raadzaal. Het is wel mogelijk om vergaderingen via een stream (= uitzending) te volgen. Dit kan live of achteraf. Ga hiervoor naar de betreffende vergadering in het tabblad 'vergaderingen'. De link vindt u altijd bij de agenda van de betreffende vergadering.

Kijk voor de actuele vergaderdata bij 'Vergaderingen'.

https://gulpenwittem.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

De vraag waar de live-uitzending kan worden gevolgd, is afhankelijk van de vraag of de raad digitaal of fysiek vergadert. Als de raad (deels) digitaal vergadert, dan kan de vergadering live worden gevolgd via:https://www.youtube.com/griffiegulpenwittem.

Bij vergaderingen die volledig fysiek worden gehouden, is de uitzending te volgen via https://gulpen-wittem.raadsinformatie.nl. Via deze link zijn alle vergaderingen binnen vijf werkdagen ook terug te bekijken, waarbij snel per spreker of agendapunt iets teruggevonden kan worden. De link naar de live-uitzendingen wordt ook altijd vermeld bij de agenda van de desbetreffende vergadering.

https://gulpen-wittem.raadsinformatie.nl/

Dit kan op verschillende manieren:
1. Door contact op te nemen met een raadslid. Kijk voor de contactgegevens van onze raadsleden bij 'Wie is wie'.

2. Door een brief ter attentie van de gemeenteraad te sturen naar info@gulpen-wittem.nl of opsturen per post naar:

Gemeente Gulpen-Wittem
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 56
6270 AB Gulpen

We plaatsen uw brief als ingekomen stuk op de agenda van de raad. Uw brief wordt voor kennisneming aan de raad voorgelegd of doorgestuurd naar het college van burgemeester en wethouders voor beantwoording.

Indien uw onderwerp geagendeerd is voor een commissie, kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. U moet dit uiterlijk om 12:00 uur op de dag voorafgaand via griffie@gulpen-wittem.nl kenbaar maken.

https://gulpenwittem.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Profiles/10713447-57d3-4089-a8bc-13894566db9d

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad is gekozen door inwoners van de gemeente en bestaat uit 15 leden.

De drie belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn:

  1. Vaststellen van het beleid van de gemeente;
  2. Controleren of het college van burgemeester en wethouder het vastgestelde beleid goed uitvoert;
  3. Optreden als vertegenwoordiger van de inwoners van Gulpen-Wittem.

Een reces is een periode waarin er geen vergaderingen zijn. Deze zijn gelijk aan de basisschoolvakanties.Tijdens de recesperiodes kunnen raadsleden de volgende vergaderperiodes voorbereiden, allerlei stukken en dossiers bestuderen of werkbezoeken afleggen.