Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 25 maart 2021

19:30 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde kan een lid van de raad mondelinge vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.


  Onderwerpen:

  1. Verplichte invoering uniform digitaal nachtregister (verzoek van raadslid L. Duyvendak, PRO Gulpen-Wittem)
 2. 1
  Opening door de voorzitter
 3. 2
  Vaststellen van de agenda
 4. 3
  Mededelingen
 5. 4

 6. 5

 7. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (2), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)
 8. 7

 9. 8

 10. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (2), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)

  Toezeggingen

  Toezegging
  T2110: Wethouder Franssen zegt toe dat, als er overschrijdingen op het beschikbare budget zijn, dat deze worden gemeld aan de raad in de bestuursrapportage.
 11. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (2), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)
 12. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (2), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)

  Moties

  Onderwerp
  M2108: Motie PRO inzake CPO Mechelen: houd ze niet langer aan het lijntje
 13. 12

  Moties

  Onderwerp
  M2109: Motie PRO inzake verplichte invoering uniform digitaal nachtregister - INGETROKKEN

  Toezeggingen

  Toezegging
  T2111: Wethouder Hendriks zegt toe de vragen die de Recron heeft gesteld over de juridische houdbaarheid, te beantwoorden.
  T2112: Wethouder Hendriks zegt toe de raad na de zomer via een raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van het digitaal nachtregister.
 14. 13
  Sluiting