Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Berap, Kaderbrief en Jaarstukken 2020

donderdag 8 juli 2021

19:30 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde kan een lid van de raad mondelinge vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.


  Onderwerp:

  • Horeca op de Fromberg, aangevraagd door raadslid L. Duyvendak, PRO Gulpen-Wittem
 2. 1
  Opening door de voorzitter
 3. 2

  Na vaststelling van de voorlopige agenda, is aan de agenda toegevoegd:

  • Amendement Fractie Van der Laan bij de Jaarstukken 2020 (agendapunt 6) over het schrappen van de storting in de bestemmingsreserve OOT;
  • Op verzoek van de fractievoorzitters: Initiatiefvoorstel 1e wijziging Reglement van orde van de raad 2021 (agendapunt 10)
 4. 3
  Eventuele mededelingen
 5. 4

 6. 5

 7. 6

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (3), PRO (4), CDA (3)
  tegen
  Fractie Van der Laan (1)

  Amendementen

  Titel
  A2105 Fractie van der Laan bij FIN/010 Jaarstukken 2020 inzake schrappen storting bestemmingsreserve OOT - VERWORPEN

  Toezeggingen

  Toezegging
  T2125: De burgemeester zegt toe de raad te informeren over de strategische personeelsplanning via een raadsinformatiebrief.
 8. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (3), PRO (4), CDA (3), Fractie Van der Laan (1)
 9. 8

  Toezeggingen

  Toezegging
  T2126: Wethouder Hendriks zegt toe bij de begroting 2022 inzichtelijk te maken welke draaiknoppen er in het sociaal domein zijn.
 10. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (3), PRO (4), CDA (3), Fractie Van der Laan (1)
 11. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (3), PRO (4), CDA (3), Fractie Van der Laan (1)
 12. 11
  Sluiting