Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Griffie

De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de gemeenteraad (de burgemeester). Bij de griffie kunt u terecht voor uw vragen over de gemeenteraad.

Raadsleden

U kunt contact opnemen met individuele raadsleden. Voor de contactgegevens kunt u terecht onder het kopje 'wie is wie'.


Mocht u een bericht naar alle leden van de gemeenteraad willen sturen, dan kunt u gebruik maken van onderstaand e-mailadres. Richt uw brief dan t.a.v. de gemeenteraad.

Inspreken

U kunt tijdens een commissievergadering inspreken om uw zienswijze kenbaar te maken over een geagendeerd raadsvoorstel.


U kunt zich hiervoor tot uiterlijk tot 12:00 uur op de dag voorafgaande aan de commissievergadering aanmelden via onderstaand e-mailadres.

Rekenkamer

Het secretariaat van de Rekenkamer Gulpen-Wittem wordt ingevuld door de griffie. Indien u contact wilt opnemen met de Rekenkamer Gulpen-Wittem, kunt u een e-mail sturen naar griffie@gulpen-wittem.nl

College van B&W

Als u de burgemeester of één van de wethouders wilt spreken, kunt u telefonisch een afspraak maken met het bestuurssecretariaat.