Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie BSM

Raadscommissie Bestuur, Sociaal & Maatschappij

donderdag 23 juni 2022

19:30 - 21:10

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
M.L. (Lodewijk) Duyvendak
Toelichting

De commissie Bestuur, Sociaal en Maatschappelijk (BSM) wordt live uitgezonden via
https://gulpen-wittem.raadsinformatie.nl/vergadering/938950/%2023-06-2022

Belangstellenden zijn ook van harte welkom om plaats te nemen op de publieke tribune. Ingang gemeentehuis aan zijde Timpaantuin/kerk.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Belanghebbenden kunnen in een commissievergadering het woord voeren over raadsvoorstellen die geagendeerd zijn. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissievergadering via griffie@gulpen-wittem.nl onder vermelding van zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wenst te voeren. De inspreker voert gedurende ten hoogste drie minuten het woord bij de behandeling van het betreffende agendapunt. Commissieleden kunnen aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen.

 2. De accountant zal een mondelinge toelichting geven op het accountantsverslag ten behoeve van de Jaarstukken 2021. Het accountantsverslag wordt nog toegevoegd aan de vergaderstukken zodra dit door de accountant is aangeleverd.

 3. Besluit

  Unaniem aangenomen

  Toezeggingen

  Toezegging
  T2222: Wethouder Franssen zegt toe de raad te informeren over de uitkomst van de gesprekken met het Waterschap en de Provincie Limburg over Wijlre-West in verband met de hoogwaterproblematiek.
  T2223: Wethouder Franssen zegt toe dat na de afronding van de reconstructie van wegen in Nijswiller er een evaluatie plaatsvindt met het kernoverleg
 4. Naar aanleiding van een verzoek van René Nijssen is de Veiligheidsregio uitgenodigd om een presentatie te geven.
  De heer Petro Winkens (manager crisisbeheersing en rampenbestrijding) en de heer Leron Vos (specialist operationale voorbereiding) zullen namens de Veiligheidsregio aanwezig zijn.