Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie BSM

Raadscommissie Bestuur, Sociaal & Maatschappij (BSM)

donderdag 19 mei 2022

19:00 - 22:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
M.L. (Lodewijk) Duyvendak
Toelichting

De commissie Bestuur, Sociaal & Maatschappij (BSM) wordt live uitgezonden via https://gulpen-wittem.raadsinformatie.nl/vergadering/938948/%2019-05-2022

Belangstellenden zijn ook van harte welkom om plaats te nemen op de publieke tribune. Ingang gemeentehuis aan zijde Timpaantuin/kerk.

Let op gewijzigd aanvangstijdstip: 19:00 i.p.v. 19:30 uur.

Agenda documenten

Agendapunten

  1. Belanghebbenden kunnen in een commissievergadering het woord voeren over raadsvoorstellen die geagendeerd zijn. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissievergadering via griffie@gulpen-wittem.nl onder vermelding van zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wenst te voeren. De inspreker voert gedurende ten hoogste drie minuten het woord bij de behandeling van het betreffende agendapunt. Commissieleden kunnen aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen.

  2. Toezeggingen

    Toezegging
    T2218: De raad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het samenstellen van de Lokale Educatieve Agenda.
    T2219: De raad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over op welke wijze de effecten van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOAB) worden gemonitord
  3. Er zijn geen sonderende agendapunten.

  4. Er zijn geen informerende agendapunten.