Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie BSM

Raadscommissie Bestuur, Sociaal & Maatschappij

donderdag 8 december 2022

19:30 - 22:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
M.L. (Lodewijk) Duyvendak
Toelichting

Belangstellenden zijn van harte welkom om plaats te nemen op de publieke tribune. Ingang gemeentehuis aan zijde Timpaantuin/kerk. De vergadering wordt ook live uitgezonden.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. Belanghebbenden kunnen in een commissievergadering het woord voeren over raadsvoorstellen die geagendeerd zijn. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissievergadering via griffie@gulpen-wittem.nl onder vermelding van zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wenst te voeren. De inspreker voert gedurende ten hoogste drie minuten het woord bij de behandeling van het betreffende agendapunt. Commissieleden kunnen aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen.

  2. De commissieleden zijn tot 1 december 2022 in de gelegenheid eventuele aanvullende aandachtspunten via de griffie aan te dragen. Indien dit het geval is, zal de accountant hierop reageren in de commissievergadering.

  3. Bijlagen

  4. Het college van burgemeester en wethouders overlegt elk kwartaal een rapportage waarin verantwoording wordt afgelegd over de afdoening van moties en toezeggingen. Raads- en/of burgerfractieleden kunnen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie eventuele opmerkingen indienen via griffie@gulpen-wittem.nl. Vermeld daarbij het nummer van de motie of toezegging. De commissie wordt gevraagd de afdoeningsvoorstellen vast te stellen.