Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie BSM

Raadscommissie Bestuur, Sociaal & Maatschappij

donderdag 13 januari 2022

19:30 - 20:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
M.L. (Lodewijk) Duyvendak
Toelichting

De commissie Bestuur, Sociaal & Maatschappij (BSM) wordt live uitgezonden via het YouTubekanaal van de griffie volgen: https://www.youtube.com/GriffieGulpenWittem.

Agenda documenten

Agendapunten

Belanghebbenden kunnen in een commissievergadering het woord voeren over raadsvoorstellen die geagendeerd zijn. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissievergadering via griffie@gulpen-wittem.nl onder vermelding van zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wenst te voeren. De inspreker voert gedurende ten hoogste drie minuten het woord bij de behandeling van het betreffende agendapunt. Commissieleden kunnen aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen.

De commissie bespreekt het onderzoeksplan 2022 van de Rekenkamer Gulpen-Wittem. De Rekenkamer Gulpen-Wittem is aanwezig om verhelderende vragen te beantwoorden. De Rekenkamer Gulpen-Wittem stelt conform de Verordening Rekenkamer Gulpen-Wittem zelf het onderzoeksplan vast.

Er zijn geen sonderende agendapunten.