Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie RED

Raadscommissie Ruimte, Economie & Duurzaamheid

donderdag 2 december 2021

18:30 - 22:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
R. (Roger) Cratsborn
Toelichting

In principe zal deze vergadering fysiek plaatsvinden, maar commissieleden die daar de voorkeur aan geven kunnen vanuit elders de vergadering digitaal bijwonen. Ook insprekers hebben de keus of zij fysiek dan wel digitaal zullen inspreken. Publiek kan de vergadering alleen via het YouTube kanaal van de griffie: https://www.youtube.com/c/GriffieGulpenWittem volgen.

De vergadering zal na agendapunt 4.2 worden geschorst en op donderdag, 9 december om 19:30 uur worden voortgezet.

Agenda documenten

Agendapunten

De vergadering zal na agendapunt 4.2 worden geschorst en op donderdag, 9 december om 19:30 uur worden voortgezet.4.2.

Het college van burgemeester en wethouders overlegt elk kwartaal een rapportage waarin verantwoording wordt afgelegd over de afdoening van moties en toezeggingen. Raads- en/of burgerfractieleden kunnen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie eventuele opmerkingen indienen via griffie@gulpen-wittem.nl. Vermeld daarbij het nummer van de motie of toezegging. De commissie wordt gevraagd de afdoeningsvoorstellen vast te stellen.

Door Adviesbureau STEC Groep wordt een presentatie gegeven "Strategisch bouwen naar behoefte"  naar aanleiding van een door de raad aangenomen amendement in 2009

Er zijn geen informerende agendapunten