Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie RED

Raadscommissie Ruimte, Economie & Duurzaamheid

donderdag 2 december 2021

18:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
R. (Roger) Cratsborn
Toelichting

In principe zal deze vergadering fysiek plaatsvinden, maar commissieleden die daar de voorkeur aan geven kunnen vanuit elders de vergadering digitaal bijwonen. Ook insprekers hebben de keus of zij fysiek dan wel digitaal zullen inspreken.


De commissievergadering is live uitgezonden. De opname kan worden opgevraagd bij de griffie via griffie@gulpen-wittem.nl.


De vergadering zal na agendapunt 4.2 worden geschorst en op donderdag, 9 december om 19:30 uur worden voortgezet.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening door de voorzitter
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3
  Eventuele mededelingen
 4. 4
  Besluitvormende agendapunten
 5. 5.2.1

  De vergadering zal na agendapunt 4.2 worden geschorst en op donderdag, 9 december om 19:30 uur worden voortgezet.4.2.

 6. 6
  Sonderende agendapunten
 7. 6.1

  Het college van burgemeester en wethouders overlegt elk kwartaal een rapportage waarin verantwoording wordt afgelegd over de afdoening van moties en toezeggingen. Raads- en/of burgerfractieleden kunnen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie eventuele opmerkingen indienen via griffie@gulpen-wittem.nl. Vermeld daarbij het nummer van de motie of toezegging. De commissie wordt gevraagd de afdoeningsvoorstellen vast te stellen.

 8. 6.2

  Door Adviesbureau STEC Groep wordt een presentatie gegeven "Strategisch bouwen naar behoefte"  naar aanleiding van een door de raad aangenomen amendement in 2009

 9. 7

  Er zijn geen informerende agendapunten

 10. 8
  Sluiting